07 İyn

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi A.A. Bakıhanov adına Tarih Enstitüsü, “Azerbaycan Tarih Kurumu” Sosyal Birliği ve “Azerbaycan Tarihçileri Birliği” tarafından 2017 yılı Kasım ayının başında Bakü’de yapılması planlanmakta olan uluslararası “Tarihin Yol Ayrımında Azerbaycan: Kaos ve Karmaşa 1917 Yılı” konulu ilmi kongresine, aşağıda belirtilen alanlarda yapılacak çalışmalarla katılımınızı beklemektedir.

  1. 1917 Yılı Şubat İhtilalinden Sonra Kuzey Azerbaycan’da Sosyo-Politik Durum;
  2. Rusya Müslümanlarının I. Kurultayı;
  3. Ekim Devrimi ve Azerbaycan;
  4. Azerbaycan ve Rusya’nın Diğer Halkları’nın Bagımsızlık Hareketleri

 Kongre’ye katılmak isteyenlerin 30 Haziran  2017 tarihine kadar bildiri özetlerini (1-3 sayfa) arasında olacak şekilde aşagıda belirtilmiş olan iletişim adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Özetleri kabul edilen kişilerin, 10 Eylül 2017 yılına kadar bildirilerin tam  metinlerini Kongre’nin Düzenleme Kurulu’na göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen bildiriler, kongre başlangıcından evvel basılacaktır. Kongre  katılımcılarının tüm konaklama ve ulaşım giderleri kendileri tarafından karşılanacak olup, kongre düzenleme komitesi bu hususta her hangi bir sorumluluk üstlenmeycektir.

Tebligler, kongre düzenleme kurulunun   belirlemiş olduğu başlıklara ve ilmi esaslara uygun olmalı, güncel bilimsel sorunları içermeli ve daha önce herhangi bir başka yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olmalıdır. Tebligler, Azerbaycan, Türk, Rus ve İngiliz dillerinin herhangi birinde sunulabilir.

 

Makale yazım kuralları. Tebligler, 8 ile 10 sayfa arasında olmalıdır. Bildirilerin tam metni Word 2007-2010 programında, A4 kâğıt boyutunda,  Times New Roman karakterinde word olarak ve 14  punto ile yazılmalı, tablo, dipnot ve kullanılan kaynakca 12 pt, satır aralığı 1 cm aralık, soldan 3 cm, sağdan 1 cm, alt bilgi ve üst bilgi isə 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Makale başlığı büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen üstünde sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Ad ve soyadın altında ise sırası ile çalıştığı kurum veya üniversite, şehir, akademik unvan ve e-posta adresi bulunmalıdır. Yazarın adından ve başlıktan sonra anahtar kelimeler (5-6 sözcük) ve 200 sözcük 12 pt  Azerbaycan ve İngiliz dillerinde  özet olmalıdır. Azerbaycan ve İngilizce özette konu başlığı da gösterilmelidir. Kaynaklar listesi metnin sonunda alfabetik sırayla, dipnotlarsa köşeli parantezde kaynağın veya edebiyatın numarası ve sayfası gösterilerek verilmelidir. Örneğin, [5, s.34]. Özette; araştırmanın amacı, yazarın ulaşmış olduğu ilmi sonuçlar, araştırmanın ilmi açıdan tarih alanına getirmiş olduğu yeni görüş ve sonuç kısa bir şekilde gösterilmelidir.

 Tebliglerin zamanında basılabilmesi için  A4 kâğıt boyutunda  çıktı,  CD veya DVD’sinin yanı sıra katılımcıların irtibat telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin takdim edilmesi gerekmektedir.

Tebliglerin gönderileceği e-mail adresleri:

irade.mammadli@gmail.com;

tofig2014@rambler.ru;

ymahmudov@mail.ru

İLETİŞİM:  Azerbaycan Cumhuriyeti, Bakü – 1143, Hüseyn Cavid caddesi. 115, AMİA Tarih Enstitüsü, 6. Kat, 609. Oda.   

Mob. tel.: (+994 55) 810 09 05

 (+994 50) 377 20 66

 (+ 994 55) 669 08 55

E-mail: irade.mammadli@gmail.com; tofig2014@rambler.ru;  ymahmudov@mail.ru

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU